WYKAZ ZALICZEŃ I EGZAMINÓWROK I ROK II ROK III ROK IV ROK V ROK VI
S 1 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2ROK I - SEMESTR I


ZALICZENIA
01.  Wprowadzenie do filozofii  p. mgr Przemysław Trawczyński 10 h
02.  Język łaciński  p. mgr Bernadetta Łopalewska 24 h
03.  Język obcy
a/  Język angielski  p. mgr Bernadetta Łopalewska 24 h
b/  Język niemiecki  p. mgr Beata Horowska 24 h

EGZAMINY
01.  Metafizyka  ks. mgr Waldemar Murach 20 h
02.  Historia filozofii  ks. mgr Waldemar Murach 15 h
03.  Archeologia biblijna /co drugi rok - parzysty np. 2000/01/  ks. mgr-lic. teologii Idzi Piasecki 15 h
04.  Psychologia /co drugi rok - nieparzysty np. 2001/02/  p. mgr Wacław B±k 25 hROK I - SEMESTR II


EGZAMINY
01.  Historia filozofii  ks. mgr Waldemar Murach 16 h
02.  Historia Ko¶cioła  ks. dr Marian Marguż 46 h
03.  Język łaciński  p. mgr Bernadetta Łopalewska 24 h
04.  Język obcy
a/  Język angielski  p. mgr Bernadetta Łopalewska 24 h
b/  Język niemiecki  p. mgr Beata Horowska 24 h
05.  Kosmologia  ks. dr Zbigniew Łepko 15 h
06.  Logika  p. mgr Mariusz Bekker 15 h
07.  Propedeutyka biblijna /co drugi rok - parzysty/  ks. mgr-lic. teologii Idzi Piasecki 20 h
08.  Propedeutyka teologii /co drugi rok - nieparzysty/  ks. mgr-lic. teologii Andrzej Kinal 15 h
09.  Antropologia filozoficzna  ks. dr Kazimierz Boryna 20 h
10.  Teoria poznania  p. mgr Przemysław Trawczyński 20 hROK II - SEMESTR I


ZALICZENIA
01.  Język obcy
a/  Język angielski  p. mgr Bernadetta Łopalewska 24 h
b/  Język niemiecki  p. mgr Beata Horowska 24 h

EGZAMINY
01.  Historia filozofii  ks. mgr Waldemar Murach 15 h
02.  Patrologia  ks. dr Ignacy Paj±k 15 h
03.  Teodycea  p. mgr Mariusz Bekker 20 h
04.  Psychologia /co drugi rok nieparzysty/  p. mgr Wacław B±k 25 h
05.  Archeologia biblijna /co drugi rok - parzysty/  ks. mgr-lic. teologii Idzi Piasecki 16 hROK II - SEMESTR II


EGZAMINY
01.  Etyka  ks. mgr Waldemar Murach 24 h
02.  Religioznawstwo  ks. mgr Joachim F±s 24 h
03.  Historia filozofii  ks. mgr Waldemar Murach 15 h
04.  Historia Ko¶cioła  ks. dr Marian Marguż 40 h
05.  Język obcy
a/  Język angielski  p. mgr Bernadetta Łopalewska 24 h
b/  Język niemiecki  p. mgr Beata Horowska 24 h
06.  Patrologia  ks. dr Ignacy Paj±k 10 h
07.  Propedeutyka biblijna /co drugi rok - parzysty/  ks. mgr-lic. teologii Idzi Piasecki 20 h
08.  Teologia fundamentalna  ks. dr Leonard Fic 36 h
09.  Propedeutyka teologii /co drugi rok - nieparzysty/  ks.mgr-lic. teologii Andrzej Kinal 15 hROK III - SEMESTR I


ZALICZENIA
01.  Proseminarium  ks. dr Dariusz Kwiatkowski 20 h

EGZAMINY
01.  Pismo ¶więte Starego Testamentu  ks. dr Władysław Biedrzycki 32 h
02.  Teologia moralna  ks. dr Zenon Hnatczak 12 h
03.  Teologia dogmatyczna  ks. dr Dariusz Kaliński 24 h
04.  Patrologia  ks. dr Ignacy Paj±k 20 hROK III - SEMESTR II


ZALICZENIA
01.  Seminarium naukowe  Promotor 50 h

EGZAMINY
01.  Katechetyka  ks. dr Tomasz Lenczewski 24 h
02.  Pedagogika  ks. dr Henryk Sławiński 15 h
03.  Prawo kanoniczne  ks. mgr-lic. teol. Juliusz Mieczyński 24 h
04.  Teologia dogmatyczna  ks. dr Dariusz Kaliński 24 h
05.  Teologia moralna  ks. dr Zenon Hnatczak 12 h
06.  Pismo ¶więte Nowego Testamentu  ks. dr Władysław Biedrzycki 32 hROK IV - SEMESTR I


ZALICZENIA
01.  Seminarium naukowe  Promotor 35 h

EGZAMINY
01.  Pismo ¶więte Nowego Testamentu  ks. dr Władysław Biedrzycki 25 h
02.  Teologia dogmatyczna /Pneumatologia/  ks. dr Dariusz Kaliński 14 h
03.  Teologia liturgii  ks. dr Waldemar Karasiński 24 h
04.  Prawo kanoniczne  ks. mgr-lic. teol. Juliusz Mieczyński 10 hROK IV - SEMESTR II


ZALICZENIA
01.  Seminarium naukowe  Promotor 35 h
SPECJALIZACJA KATECHETYCZNA
01.  Hospitacje katechez  ks. dr Tomasz Lenczewski 50 h
02.  Katechetyka - dydaktyka - ćwiczenia  ks. dr Tomasz Lenczewski 20 h
SPECJALIZACJA RODZINNA
01.  Odpowiedzialne rodzicielstwo - ćwiczenia  p. Marcin Samokar 20 h

EGZAMINY
01.  Pismo ¶więte Starego Testamentu  ks. dr Władysław Biedrzycki 32 h
02.  Dokumenty Stolicy Apostolskiej  ks. dr Henryk Sławiński 15 h
03.  Teologia moralna  ks. dr Władysław Czamara 48 h
04.  Teologia dogmatyczna /Eklezjologia/  ks. dr Dariusz Kaliński 10 h
05.  Teologia dogmatyczna /Chrystologia i Soteriologia/  ks. dr Wojciech Borowski 30 h
SPECJALIZACJA KATECHETYCZNA
01.  Katechetyka - dydaktyka  ks. dr Tomasz Lenczewski 20 h
02.  Psychologia szkolna  p. mgr Wacław B±k 20 h
03.  ¦piew w katechezie  p. mgr Danuta Gaertner 14 h
04.  Wychowanie seksualne  p. mgr Anna Janiszewska 16 h
SPECJALIZACJA RODZINNA
01.  Odpowiedzialne rodzicielstwo /Wychowanie seksualne/  p. mgr Anna Janiszewska 16 h
02.  Etyka życia małżeńskiego i rodzinnego  ks. dr Zenon Hnatczak 14 h
03.  Pedagogika rodziny  ks. dr Zbigniew Zarembski 10 h
04.  Socjologia rodziny /10 h wykładów i 6 h ćwiczeń/  ks. dr Andrzej Pryba 16 hROK V - SEMESTR I


ZALICZENIA
01.  Seminarium naukowe  Promotor 35 h

EGZAMINY
01.  Pismo ¶więte Nowego Testamentu  ks. dr Władysław Biedrzycki 32 h
02.  Ekumenizm  ks. dr Adam Bajorski 24 h
03.  Teologia dogmatyczna /Mariologia/  ks. dr Dariusz Kaliński 14 h
04.  Prawo kanoniczne  ks. mgr-lic. teol. Juliusz Mieczyński 10 h
05.  Teologia dogmatyczna /Charytologia/  ks. dr Wojciech Borowski 16 hROK V - SEMESTR II


ZALICZENIA
01.  Seminarium naukowe  Promotor 35 h
SPECJALIZACJA KATECHETYCZNA
01.  Hospitacje katechez  ks. dr Tomasz Lenczewski 50 h
02.  Pedagogika specjalna i wybrane zagadnienia z pedagogiki  ks. mgr-lic. teol. Artur Dylewski 10 h
...  - ćwiczenia
SPECJALIZACJA RODZINNA
01.  Psychologia małżeństwa i rodziny - ćwiczenia  p. mgr Anna Jucyk 6 h
02.  Teologia praktyczna małżeństwa i rodziny - ćwiczenia  ks. dr Mieczysław Łaszczyk 6 h
03.  Naturalne planowanie rodziny - ćwiczenia  p. mgr Marek Stranc 26 h
04.  Poradnictwo rodzinne - ćwiczenia /co drugi rok - parzysty/  p. mgr Marek Stranc 12 h

EGZAMINY
01.  Teologia dogmatyczna /Sakramentologia/  ks. dr Dariusz Kaliński 44 h
02.  Teologia moralna  ks. dr Władysław Czamara 48 h
03.  Pismo ¶więte Nowego Testamentu  p. dr Paweł Pieniężny 32 h
04.  Dokumenty Stolicy Apostolskiej  ks. dr Henryk Sławiński 15 h
05.  Teologia liturgii  ks. dr Waldemar Karasiński 24 h
06.  Teologia dogmatyczna /Eschatologia/  ks. dr Wojciech Borowski 12 h
SPECJALIZACJA KATECHETYCZNA
01.  Pedagogika specjalna i wybrane zagadnienia z pedagogiki  ks. mgr-lic. teol. Artur Dylewski 20 h
02.  Katecheza młodzieżowa  ks. dr Tomasz Lenczewski 30 h
03.  Literatura w katechezie  ks. dr Waldemar Karasiński 14 h
04.  Historia katechezy  ks. mgr-lic. teol. Henryk Wysocki 20 h
SPECJALIZACJA RODZINNA
01.  Psychologia małżeństwa i rodziny  p. mgr Anna Jucyk 10 h
02.  Prawo małżeńskie i rodzinne /cywilne/  p. mgr Arkadiusz Grzechowiak 14 h
03.  Teologia praktyczna małżeństwa i rodziny  ks. dr Mieczysław Łaszczyk 6 h
04.  Naturalne planowanie rodziny  p. mgr Marek Stranc 14 h
05.  Poradnictwo rodzinne /co drugi rok - parzysty/  p. mgr Marek Stranc 16 h
06.  Psychologia prenatalna /co drugi rok - nieparzysty/  p. mgr Anna Jucyk 10 hROK VI


ZALICZENIA
01.  Seminarium naukowe  Promotor 70 h
SPECJALIZACJA KATECHETYCZNA
01.  Hospitacje katechez  ks. dr Tomasz Lenczewski 50 h
SPECJALIZACJA RODZINNA
01.  Poradnictwo rodzinne - ćwiczenia /co drugi rok - parzysty/  p. mgr Marek Stranc 12 h
02.  Dydaktyka i metodyka wychowania seksualnego  ks. dr Andrzej Pryba 20 h

EGZAMINY
01.  Teologia życia duchowego  ks. dr Kazimierz Boryna 48 h
02.  Teologia pastoralna  ks. dr Zbigniew Zarembski 20 h
03.  Teologia biblijna  p. dr Paweł Pieniężny 12 h
04.  Teologia małżeństwa  ks. mgr-lic. teologii Andrzej Kinal 25 h
05.  Katolicka nauka społeczna  p. mgr Gabriela Garlacz 25 h
06.  Sztuka sakralna  p. mgr Irena Jarkowska 20 h
07.  Wybrane zagadnienia z teologii duchowo¶ci  ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński  
08.  Liturgia Ko¶cioła domowego  ks. dr hab. Krzysztof Konecki  
09.  Wybrane zagadnienia z prawa kanonicznego  ks. dr hab. Janusz GręĽlikowski  
SPECJALIZACJA KATECHETYCZNA
01.  Współczesne ruchy religijne  ks. mgr-lic. teol. Dariusz Fabisiak 8 h
02.  Biblia w katechezie  ks. mgr-lic. teol. Idzi Piasecki 14 h
03.  Liturgia w katechezie  ks. dr Dariusz Kwiatkowski 16 h
04.  Warsztaty pedagogiczne  p. mgr Elżbieta Pogodska 12 h
05.  Metody aktywizuj±ce w katechezie  zespół "Klanza" 10 h
06.  Katechetyka - metodyka  ks. dr Tomasz Lenczewski 10 h
SPECJALIZACJA RODZINNA
01.  Prawo małżeńskie i rodzinne /cywilne/  p. mgr Arkadiusz Grzechowiak 14 h
02.  Poradnictwo rodzinne /co drugi rok - parzysty/  p. mgr Marek Stranc 16 h
03.  Dydaktyka i metodyka wychowania seksualnego  ks. dr Andrzej Pryba 16 h
04.  Socjologia rodziny /10 h wykładów i 6 h ćwiczeń/  ks. dr Andrzej Pryba 10 h
05.  Psychologia prenatalna /co drugi rok - nieparzysty/  p. mgr Anna Jucyk 10 hSEMINARIA MAGISTERSKIE


01.  Teologia fundamentalna  ks. dr Leonard Fic
02.  Patrologia  ks. dr Ignacy Paj±k
03.  Historia Ko¶cioła  ks. dr Marian Marguż
04.  Teologia moralna I  ks. dr Zenon Hnatczak
05.  Teologia moralna II  ks. dr Władysław Czamara
06.  Katechetyka  ks. dr Tomasz Lenczewski
07.  Teologia dogmatyczna I  ks. dr Dariusz Kaliński
08.  Teologia dogmatyczna II  ks. dr Wojciech Borowski
09.  Pismo ¶więte  ks. dr Władysław Biedrzycki
10.  Teologia liturgii  ks. dr Dariusz Kwiatkowski
11.  Teologia przepowiadania I  ks. dr Henryk Sławiński
12.  Teologia przepowiadania II  ks. dr Waldemar Karasiński
13.  Ekumenizm  ks. dr Adam Bajorski
14.  Teologia pastoralna  ks. dr Zbigniew Zarembski
15.  Teologia rodziny  ks. dr Andrzej Pryba
Strona założona na portalu regionalnymwww.konin.lm.pl